Junta

Presidenta:  Mª Esther García Montes
Vicepresidenta:  Eva Sala Sanchez
Secretaria:   Rosa Mª Diez Vilardebo
Tresorera:  Marian Domingo Linde
Vocals:   Salvador Badia Capdevila, Ana Laura Cardella, Estel Salomó Jornet

Suport Junta i Gestió : Rosa Aguirre, Angels Camps, Lourdes Castells, Maria Dolores Gómez, Sergi Llopart, Teresa Morros,  Elisa Muñoz

 

 Membres de PSFC: 165 psicòlegs i psicòlogues al 2022

Equips