Psicologia Sense Fronteres Catalunya realitza suport psicològic solidari, cooperació per el desenvolupament i la sensibilització.

(Veure apartat de memòries)

Activitats:

  • Atenció psicològica
  • Supervisió als psicòlegs i psicòlogues que col·laboren
  • Grups socio-terapèutics
  • Tallers vivencials, de creixement, formatius, preventius, etc.
  • Participació en seminaris, congressos, jornades, taules rodones, etc.
  • Col·laboració en projectes d’altres entitats, barris o zones fomentant el treball comunitari i en xarxa
  • Publicació d’articles de sensibilització i difusió de les activitats
  • Relació amb membres de Psicologia Sin Fronteras, d’altres autonomies i països