Servei d’Atenció Psicològica

L’objectiu és oferir un Servei d’Atenció Psicològica per atendre a persones amb risc d’exclusió social o pocs recursos econòmics i en situació psicològica vulnerable, ampliant la xarxa social en coordinació amb les entitats del entorn. L’atenció psicològica va dirigida a persones amb processos de dol sense resoldre, separació de fills, dificultats de reagrupament familiar, nivells alts d’estrès per no tenir una situació regularitzada, poca disponibilitat per als fills, falta de temps per a formar-se, dificultats per a cuidar-se a si mateixes, falta de xarxa social, afectiva i familiar, conflictes de parella, maltracte, ansietat, etc….

Protocol per sol.licitar el servei:

El procediment es enviar un correu per demanar el servei i omplir el formulari que es facilitarà a la recepció del correu, per posteriorment fer l’entrevista inicial.

Entrevista inicial,  on s’explicarà el servei i s’analitzarà si compleix  els requisits i el perfil per accedir al mateix. Si son entitats, es programa una reunió per veure les possibilitats de col.laboració. En funció de la demanda o característica de l’entitat es signa un conveni de col.laboració.

Aquest Servei no fa informes psicològics ni diagnòstics.
Tampoc aten a persones en estat greu ni urgències.

Procès psicoterapèutic:

  • Inici de terapia amb sessions d’aproximadament una hora setmanal
  • Seguiment de cada cas a nivell individual, treball en equip i supervisió
  • Tancament de la psicoteràpia segons cada cas
  • Com a norma general, màxim temps de la psicoterapia un any, excepte en casos determinats

Tots els psicòlegs i psicòlogues estan col·legiats i són membres de l’associació

Informació:

La informació específica es pot veure al tríptic i al formulari de consentiment de dades que enviem en sol·licitar el servei.

Triptic Atenció psicològica

Entitats en les que hem o estem col·laborant:

Entitats amb convenis signats: