Investigació Taller Mindfulness

Des de Psicòlegs sense Fronteres Catalunya (PSFC) es realitzen habitualment tallers per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Però sabem fins a quin punt són efectius aquests tallers? Alicia Santos, col·laboradora de PSFC, ha analitzat les dades de dos grups de diferents barris de Barcelona que van realitzar amb ella un taller gratuït de dues sessions d’introducció al Mindfulness i la Compassió. Les sessions eren bàsicament pràctiques, i consistien en una mínima introducció teòrica i en la realització d’una sèrie de pràctiques de meditació, amb una discussió posterior sobre l’experiència. Les sessions estaven espaiades dues setmanes, per a que els participants tinguessin temps per practicar les meditacions posteriorment a casa.
Els programes de mindfulness més utilitzats habitualment solen ser més llargs (unes 8 sessions), però en molts contexts la seva durada i la manca de recursos fa difícil poder aplicar-los. Per això ens interessava avaluar l’efectivitat d’un programa més breu. Els resultats trobats són molt interessants: Les dades analitzades indiquen que al final de la segona sessió els participants havien disminuït els nivells de depressió i ansietat de forma significativa. Aquests resultats s’han presentat en forma de pòster al V Congrés Internacional de Mindfulness, organitzat a Saragossa del 20 al 23 de Juny de 2018.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *