Relació activitats i col.laboracions diverses durant el 2017

 • Associació Fatec (Detecció maltractament gent gran) col.laboració per fer tallers de formació, en construcció
 • Signat Conveni col.laboració amb Asociació Amaya (Mobbing, buying….)
 • Col·laboració amb Insercop “Construint nous relats”
 • Coordinació amb els Serveis Socials Sant Joan Deu (Projecte Sense Llar)
 • Col.laboració amb Fundació Acollida i Esperança
 • Exposició del projecte de PSFC per estudiants de psicologia a la UAB
 • Reunió CSMA Sants i Sagrada Familia (ABS Area básica de Salut) per explicar el servei d’atenció psicològica
 • Coordinació de tallers impartits a la Biblioteca Trinidad
 • Coordinació de tallers impartirs a Fem Salut Fem Barri (La Verneda)
 • Participació II Jornada Psicologia y Cooperación a Sevilla
 • Reunió investigadora italiana per treball comparatiu entre Nàpols/Barcelona sobre Programes de salut mental comunitaria
 • Col·laboració amb la Federació Families Monoparentals
 • Entrevista radio a Radio Kanal “Personas en marcha”
 • Reunió per col.laborar amb SIS-SUARA, projecte Primera llac
 • Participació Programa Betebé “Deuwatts”  sobre addicions
 • Col·laboració amb ACFA Assoc. de familiars i cuidadors malalts d’Alzheimer
 • Conveni de col·laboració amb l’Associació Servei Solidari
 • Participació Programa Beteve explicant la tasque de PSFC

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *